Vesmír

Tvar vesmíru

Tvar vesmíru

Tvar vesmíru, v ktorom žijeme, je pre kozmológiu veľmi dôležitou záležitosťou.

Konečný osud samotného Vesmíru závisí od jeho formy. Avšak ani dnes nie je možné zistiť tvar vesmíru.

Tvar vesmíru závisí od jeho hustoty, to znamená od množstva hmoty a energie, ktorú má. Problém je v tom, že nevieme, aký veľký vesmír je alebo koľko energie a hmoty v ňom je celkom. Takže nemôžeme vypočítať ani jeho hustotu.

Einsteinove teórie predstavujú tri možné formy: uzavreté, otvorené alebo ploché. Aj keď tvar vesmíru zostáva záhadou, väčšina vedcov si myslí, že je takmer plochý.

Typ vesmíru hustota tvarKonečné miesto určenia
Uzavretý vesmírvysokýsphericallyZlyhanie a veľká kríza
Otvorený vesmírklesnúťsedlo Chladenie a veľké chladenie
Plochý vesmírpreskúmaniebytSpomalená expanzia

Forma a osud vesmíru

Vesmír môže mať tri možné formy:

Uzavretý vesmír: Ak je príliš veľa hmoty a energie, hustota bude veľmi vysoká. Vesmír sa skrúti dovnútra a bude mať tvar gule. Bude to konečný vesmír. Gravitácia bude silnejšia ako expanzia, všetka hmota skončí zoskupením a vesmír sa zrúti. Tento koniec sa nazýva Big Crunch.

Otvorený vesmír: Ak je hustota hmoty a energie veľmi nízka, vesmír sa bude kriviť smerom von. Bude mať tvar sedla. Bude to nekonečný vesmír, v nekonečnej expanzii. Gravitácia bude taká slabá, že nemôžu existovať žiadne hviezdy, žiadne planéty, ani atómy. Látka sa bude separovať a dezintegrovať, až kým sa redukuje na elementárne častice. Vesmír sa ochladí a zomrie. Tento koniec sa nazýva Big Chill.

Plochý vesmír: Ak je množstvo hmoty a energie dostatočné, hustota bude vyrovnaná. Tomu sa hovorí kritická hustota, Potom bude vesmír plochý. Gravitácia a expanzia budú v rovnováhe. Vesmír sa bude rozširovať, ale stále pomaly.

Dnes sa verí, že vesmír je takmer plochý, ale stále existuje mnoho pochybností, pretože sa ukazuje, že vesmír sa rozširuje čoraz rýchlejšie a zdá sa, že je to v rozpore s teóriou.

◄ PredchádzajúceĎalej ►
Gravitačné vlnyVesmírne modely