Vesmír

Veľkosť vesmíru

Veľkosť vesmíru

Vesmír zahŕňa všetko známe: hmotu, energiu, priestor a čas. Váhy vo vesmíre sú také veľké, že si ich ani nevieme predstaviť.

Ak chcete získať predstavu, pre každé zrnko piesku na Zemi existuje viac ako milión hviezd. Naša galaxia je len jednou zo stoviek miliárd galaxií.

Napriek tomu je celá hmota kozmu len veľmi malou časťou vesmíru. Vesmír je predovšetkým obrovský priestor takmer vákuum.

Nie je možné poznať presnú veľkosť vesmíru. Môže to byť dokonca nekonečné, aj keď sa to nezdá pravdepodobné. Keďže nevieme, aký to je tvar, nemôžeme vypočítať ani jeho veľkosť. Okrem toho sa naďalej rozširuje. Poznáme iba veľkosť vesmíru viditeľnú zo Zeme.

objektpriemer Aj
krajiny12 760 km
slnko1 400 000 km
Slnečná sústava1 svetelný mesiac
Mliečna dráha100 000 svetelných rokov
Miestna skupina galaxií 10 miliónov svetelných rokov
Super panna panny100 miliónov svetelných rokov
Viditeľný vesmír93 000 miliónov svetelných rokov

Viditeľná veľkosť vesmíru

Hranica vesmíru viditeľná zo Zeme je 46,5 miliárd svetelných rokov vo všetkých smeroch. To znamená priemer 93 000 miliónov svetelných rokov. Svetelný rok je 9,46 miliárd kilometrov.

Výpočet je obrovský a dokonca aj vtedy vidíme iba časť vesmíru. Po Veľkom tresku sa vesmír rozšíril tak rýchlo, že časť jeho svetla sa k nám ešte nedostala, a preto ho nemôžeme vidieť.

Ale ak je vesmír iba 13,8 miliárd rokov, ako môžu byť ďalej objekty? Je možné, že sa vzdialili rýchlejšie ako rýchlosť svetla? Odpoveďou je inflácia vesmíru.

Inflácia je pôvodom všetkého: priestoru samotného, ​​času a všetkých známych fyzikálnych zákonov, vrátane obmedzenia rýchlosti svetla. Všetko sa vytvára v samotnej inflácii. Inflácia vesmíru teda nepodlieha rýchlostnému limitu svetla. Inflácia vytvára nový priestor medzi objektmi a presúva ich preč.

◄ PredchádzajúceĎalej ►
Pokročilý vesmírŠtruktúry vesmíru